GIỚI THIỆU VỀ eBuyLife

Đại lý toàn cầu của GONIM, LAMRING, RIVA GIRL, VENUSAMY, NENNEKO, KAYER và các thương hiệu khác. Tập trung tìm kiếm các sản phẩm chất lượng cao từ Nhật Bản và Hàn Quốc, cam kết mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

SỨ MỆNH

Tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả con người.

TẦM NHÌN

Kết nối với các nguồn lực toàn cầu, cam kết cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng đầu tiên, đón nhận sự thay đổi, làm việc theo nhóm. Đam mê, cống hiến và chính trực.